Khôi phục mật khẩu thành viên

Khôi phục mật khẩu thành viên

  1. Bạn đã quên mật khẩu đăng nhập?
  2. -Nếu còn nhớ tên tài khoản hoặc email mà bạn đã tự khai báo khi đăng ký thành viên, hãy khai báo chúng vào ô trống dưới đây. Sau khi kiểm tra tính hợp lệ, chúng tôi sẽ tạo cho bạn mật khẩu mới.
  3. -Nếu không nhớ tất cả những đòi hỏi trên, hãy liên hệ trực tiếp với quản trị site. Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn.

Bước 1

 

Support

  Tel: +84.4. 3938 2195

  Hotline 24/7: +84 91555 8586

 

Office:  +84.4.39382195
 
Email: vietnamsapa1@gmail.com
 
 
 
Mr. Tom: +84 91 555 8586

 
Email: vietnamsapa1@gmail.com
 

 

 
 
Mr Fabio: 00393460819094

 
Email: vietnamsapa1@gmail.com

Banner right

 
TOP